W celu zamknięcia menu, proszę nacisnąć lewą stronę ekranu.