Certifikáty

Elektrické sušičky obuvi ELEKTROWARM byly přezkoušeny na shodu s platnými normami v rozsahu bezpečnosti používání.
Provedení příslušných zkoušek společností – Zakład Badań i Atestacji “Zetom” v Katowicích bylo potvrzeno vydáním certifikátů.

Na základě kladných výsledků zkoušek byla vydána prohlášení o shodě.

Sušičky na obuv:

Předehřívače motoru: