Certyfikáty

Elektrické sušičky na topánky ELEKTROWARM boli preskúšané na zhodu s platnými normami v rozsahu bezpečnosti používaní.
Vykonanie príslušných skúšok spoločnosťou – Zakład Badań i Atestacji “Zetom” v Katowiciach bolo potvrdené vydaním certifikátov.

Na základe kladných výsledkov skúšok boli vydané vyhlásenia o zhode.

Zoznam osvedčení sušiča: